Cookie policy

Op het gebruik van deze website (www.antwerpsevliegenramen.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Antwerpse vliegenramen BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Antwerpse vliegenramen BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Antwerpse vliegenramen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Antwerpse vliegenramen BV en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Antwerpse vliegenramen BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Antwerpse vliegenramen BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Antwerpse vliegenramen BVheeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Antwerpse vliegenramen BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Antwerpse vliegenramen BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Antwerpse vliegenramen BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

KORT OVER ONS

Een woordje uitleg

Antwerpse Vliegenramen (een dochterbedrijf van Gentse Vliegenramen) is opgericht om iedereen de mogelijkheid te geven om hoge-kwaliteits vliegenramen aan te schaffen aan eerlijke prijzen.

Al onze producten bestaan uit duurzame aluminium componenten en worden in België vervaardigd

Onze zaakvoerder Sven Lens staat erop om ter plaatse een offerte op te stellen rechtstreeks uit onze catalogus, zodat u steeds zeker bent dat u de juiste prijs betaalt.

Zoek inspiratie in onze vliegenramengids!

X